Architekt * Mistrz Radiestezji * Konsultant Feng-Shui * Terapeuta

Alicja Rospond

Podstawy radiestezji

Podstawy

W radiestezji decydujący jest człowiek, jego wrażliwość, zdolność koncentracji i umiejętność interpretacji odbieranych sygnałów. Termin radiestezja wywodzi się z łacińskiego słowa „Radius" - promień i greckiego „Aisthesis" - wrażliwość. A więc, radiestezja to wrażliwość na różnego rodzaju promieniowania i związana z tym sztuka wykrywania. Termin radiestezja wprowadził do obiegu w latach 30-tych francuski radiesteta, ks. Aleksi Bouly. Przedtem radiestezję nazywano rabdomancją, różdżkarstwem albo geobiologią. W dzisiejszej radiestezji można wyodrębnić następujące samodzielne dyscypliny:

geotronika - poszukiwanie i lokalizacja stref zadrażnień, zjawisk występujących na powierzchni i pod powierzchnią ziemi

biotronika - badanie procesów psychofizycznych, biofizycznych i biochemicznych związanych z organizmem człowieka lub zwierzęcia. Bada stany nierównowagi energetycznej u ludzi i zwierząt, ale również leki, pożywienie, odzież i materiały budowlane

Ruchy wahadła

W radiestezji terapeutycznej podstawowym sprzętem jest wahadło, chociaż niektórzy stosują różdżkę. By stosować wahadło trzeba znać interpretację konkretnych ruchów wahadła i wiedzieć, co one oznaczają. Wahadło w rękach radiestety wykonuje 5 podstawowych ruchów:

ruch wahadłowy - kierunek może być różny i zależy od rodzaju badań: dodatni lub ujemny, pozytywny lub negatywny

ruch obrotowy - zgodny z kierunkiem wskazówek zegara (pozytywny)

ruch obrotowy – o przeciwnym kierunku do wskazówek zegara (negatywny)

ruch eliptyczny - dodatni lub ujemny

ruch gwiaździsty

Praca wahadłem a pacjent

Wahadło w rękach radiestety - terapeuty jest przekaźnikiem jego myśli, woli i chęci udzielania pacjentowi pomocy. Wibracje wahadła prawoskrętne lub lewoskrętne dają obraz stanu psychicznego i fizycznego pacjenta. W zależności od potrzeby należy wydać konkretne polecenie mentalne: Uzupełnij brakujące mikroelementy! Uzupełnij sole mineralne! Wyrzuć z organizmu zatruwające toksyny! Zabij szkodliwe bakterie i wirusy! Oczyść organizm!

Wzmocnij system immunologiczny!

Warunkiem koniecznym do osiągnięcia sukcesu jest właściwy dobór wahadeł, wprowadzenie się w stan harmonii z wibracją komórki pacjenta oraz odszukanie wibracji, która przywróci witalność i normalny stan komórek.

Siedem czakramów głównych


Diagnoza pracy czakr

Niedomagania w pracy ośrodków energetycznych (czakr) przenoszą się na poziom fizyczny powodując różne dolegliwości. Diagnoza prawidłowa stanu energetycznego czakr pozwala wykrywać stany przedchorobowe. Trzymając rękę pacjenta należy umieścić wahadło nad planszą przedstawiającą czakry podstawowe. Obserwując ruchy wahadła można zbadać czy mamy do czynienia z równowagą energetyczną, czy też z niedoenergetyzowaniem lub nadwyżką energii.